Kwidzyński Klub Pływacki „DELFIN” oferuje:
- naukę pływania dla dzieci,
- doskonalenie pływania dla dzieci,
- naukę pływania dla dorosłych,
- doskonalenie pływania dla dorosłych,
- oswajanie z wodą, przygotowanie do właściwej nauki pływania dla dzieci
  młodszych (brodzik).
  Nauka pływania dzieci
jest dostosowana do wieku oraz sprawności psychofizycznej dziecka. Ma ona na celu poza nauką określonych stylów pływackich rozwój poszczególnych cech motorycznych oraz ogólny rozwój i kształtowanie cech psychicznych, a także podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu.